מטרת העיצוב החדש היתה לתת ביטוי לחומרי הגלם המעולים, לפשטות ולשמחת החיים, לנער מעל אחלהאת התדמית התעשייתית ולהעניק לה תדמית טבעית ורעננה. את הדימוי הטבעי השגנו עי הצבת תמונה גדולה של הירק בצורתו הטבעית, ממש רגע לפני ההכנה. ההשראה לגישה זו הגיעה מהשוק או מהשדה, בהם אנחנו יכולים לראות כל חציל וחציל ולבחור את הטוב ביותר. את אותה התחושה ביקשנו לייצר גם באריזות על המדף לכל חציל סיפור, והוא הכוכב הראשי של האריזה. כצעד נוסף המדגיש את חומר הגלם והפשטות עוצב מחדש הלוגו של אחלה‘, ונבנה פונט כתב יד תואם בהשראתו.

Before
After
Share this project