הישראליות קיבלה ביטוי בכל החומרים שעיצבנו: לוגו, תפריטים, מפיות, קירות, מדים, פלאיירים ועוד.

Share this project