הלוגו עצמו נגזר מצורת פולי הקפה וצבעיו משקפים את שם הרשת (מארונה רוסו – חום אדמדם)

Share this project